Roboti pro manipulaci s materiálem ve výrobě

Nabízíme komplexní řešení automatizace přesunu materiálu v rámci výrobního procesu při zásobování výrobní linky a širokou škálu podpůrných technologií.

Pokud hovoříme o automatizaci v intralogistice, většina manažerů si vybaví nanejvýš automatické zakládače palet, beden či zboží, které představují investici desítek milionů korun. Nasazení těchto automatizovaných zařízení má navíc další omezení: vyžadují velké strukturální změny a úpravy prostor, často mají reálně dvakrát nižší operační rychlost a až dvojnásobně vyšší pořizovací cenu a návratnost investice se tak posouvá na pět a více let.

Naše představa je trochu jiná. Díky nasazení moderních a flexibilních logistických robotů umíme zautomatizovat jednotlivé procesy, které zajišťují pohyb materiálu ze skladu až k výrobní lince. Využíváme předností použitých technologií a kombinujeme je tak, abychom z každé z nich vytěžili maximální přínos. Technologie jsou navíc velmi jednoduše škálovatelné a lze je nasazovat postupně v závislosti na plánovaném rozpočtu.

SOFTWARE

– Pracovník si přivolá robota s materiálem pomocí jednoduchého uživatelského rozhraní, nebo se napojíme na vaše ERP i WMS a celý systém bude fungovat automaticky.
– Náš software se postará o řízení
a úkolování robotů, plánování kapacit a správu mapy celého provozu.

SLUŽBY

– studie proveditelnosti
– projektování
– dodání komplexního řešení
– integrace vašich interních systémů
– výhodné financování
– servis

ROBOTI

– roboti z vlastní vývojové dílny
i od světových značek
– automatizace veškerých procesů – přepravy palet, přepravek
s materiálem, polotovarů i výrobků

PŘÍSLUŠENSTVÍ

– myFABER® dodáme společně
s potřebným příslušenstvím
– Spolu s roboty jsou to předávací stanoviště, dopravníky, přepravní nástavce, pick to light, prvky pro zajištění bezpečnosti a další komponenty.

Jak myFABER® funguje

SOFTWARE

Systém dodáváme s naší platformou pro automatizaci myFABER®. Tato řídicí vrstva umožňuje jednoduchou integraci různých technologií a ovládání robotů z jednoho místa. Pro samotný provoz je možno volit ze dvou scénářů. Tím prvním je situace, kdy je software myFABER® napojen na váš skladový systém WMS a funguje bez zásahu operátora výroby. Manažer výroby pouze upravuje výkonnostní parametry. Druhou možností je, že každý operátor výrobní linky bude přivolávat robota s materiálem a potvrzovat úkoly pomocí jednoduchého uživatelského rozhraní na tabletu nebo ovládacím terminálu.

SLUŽBY

Pečlivě vše zanalyzujeme

Postaráme se o to, aby automatizace intralogistiky proběhla bezchybně a v co nejkratším čase. Začneme tím, že s vámi realizujeme studii proveditelnosti a vyhodnotíme návratnost investice. Připravíme logistickou studii komplexního řešení nebo audit stávajícího stavu s návrhem změn.

Dodáme komplexní řešení

Zpracujeme projekt automatizace a robotizace, abychom mohli dodat komplexní řešení vhodné přímo pro váš provoz. Dodávku jednotlivých částí řešení zadáme dle vašich potřeb a rozsahu zakázky – WMS (mySTOCK® WMS), iWES, G2P, RMS. Můžete se spolehnout na rychlou a efektivní implementaci díky připraveným a hotovým řešením.

Napojíme se na vaše stávající systémy

Samozřejmostí je napojení na vaše interní systémy (ERP, WMS) a plná kompatibilita s řešením myFABER®.

Servis je samozřejmostí

V rámci péče o své klienty vám nabídneme záruční i pozáruční servis v režimu až 24/7/365.

Výhodné financování a dotace

Nabízíme možnost výhodného financování či pronájmu nebo poskytnutí modelu RaaS, SaaS. Pomůžeme vám při zpracování žádosti o získání dotace na pořízení moderních technologií.

 

 

ROBOTI

Podílíme se na výrobě a vývoji celé řady AGV robotů. V našem testovacím centru ověřujeme různé typy AGV robotů a jejich využití v provozech.

Většina úsilí v oblasti automatizace intralogistiky výrobních společností směřuje aktuálně k automatizaci rutinních činností při přepravě materiálu, dostupnosti škálovatelného výkonu 24 hodin denně a rychlému a bezchybnému vychystávání a naskladňování výrobků. Zapomeňte na manuální přesuny těžkých vozíků, desetitisíce kroků napříč vaší výrobou a skladem i náročnou koordinaci provozu na nočních směnách. Materiál, polotovary i hotové výrobky jsou dopravovány za pomoci automatizovaných vozíků. Toto řešení přináší ještě další výhody, například bezpečnostní: jsou eliminována rizika zranění, zároveň je zboží chráněno proti případným krádežím. A konečně je pravdou, že zatímco i ten nejsvědomitější skladník udělá občas chybu, robot oproti němu pracuje naprosto spolehlivě, pohyb je sledovatelný a umístění na skladovou pozici vždy přesné.

Zvětšíme váš sklad

Díky robotizaci skladu můžete využít jeho plnou výšku, na kterou byste v případě manuálního skladování nedosáhli. Často jde o jedinou možnost, jak sklad zvětšit, proto tento faktor hraje v rozhodování velkou roli. Efektivního využívání výšky skladu jsme schopni dosáhnout díky tomu, že někteří roboti dokážou manipulovat až do výšky 8 metrů, nebo díky mezaninovým řešením. Dalším důležitým benefitem je zhuštění skladovací plochy – díky menším rozměrům vysokozdvižného vozíku, autonomnímu ovládání a přesnosti pohybu docílíme výrazného zúžení uliček. Při využití automatických paletových systémů a speciálního řešení s shuttle vozíky můžete dokonce uličku zúžit až na něco málo přes 1 metr.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Díky našemu širokému zaměření, které sahá i do oblasti strojírenství a elektroinstalací, jsme schopni dodat celé řešení na klíč a nabízíme řadu příslušenství k podpoře robotizace, regály a další vybavení skladu, stejně jako jejich instalaci.

 

Kontaktujte nás