Automatizace a robotizace se donedávna týkala pouze velkých skladů nadnárodních firem. Menší logistické provozy se většinou spokojily s automatizací ve formě dopravníků nebo automatických zakladačů. Skladníkovi však stále zůstává mnoho ruční manipulace se zbožím. Tu může přitom převzít robotický kolega. Nároky na skladovou logistiku dále rostou. Mnoho společností dnes začíná řešit strategii dalšího rozvoje – jak navýšit expediční kapacitu, jak se vyrovnat s rostoucím množstvím sortimentu i počtu zásilek. A na druhé straně nedostatkem pracovníků ve skladech. Novou výzvu představuje nasazení robotů a průmyslové automatizace, ideálně kombinace obojího.

Ve skladu se neztratí

Pro manipulaci s paletami dnes nabízíme pomocníky myFABER® AGV s nosností 600, 1 000 a 1 500 kg, které lze ve skladu navigovat pomocí QR kódů nalepených na podlaze. Robotům definujeme virtuální trasy a řídíme jejich pohyb mezi jednotlivými lokalitami. Výhodou řešení je určitě větší rychlost pohybu robotů, ale i nižší cena.

Jistou nevýhodu představuje to, že manipulace s paletami vyžaduje speciální konstrukční řešení pro přizvednutí, aby robot mohl vjet pod paletu. Vzali jsme to v potaz a několik konstrukčních řešení se nám již podařilo navrhnout. Dále je nutné vytvořit speciální zóny nebo trasy, na nichž manipulují pouze roboti. Robot je sice vybaven vysoce kvalitními a přesnými čidly pro rozpoznání překážky zepředu i zezadu. Ale v případě narušení komunikační trasy lidskou obsluhou nebo jinými předměty musí vyčkat na její uvolnění.

Všude, kde by se roboti ukázali jako nevhodní, nabízíme řešení, které k navigaci využívá technologii SLAM a prostorovou orientaci. Dráhy robota jsou vloženy do digitální mapy a robot se pohybuje v prostoru pomocí autonomní navigace a laserových senzorů. Nejmodernější modely zvládnou manipulovat i ve velmi úzkých uličkách, protože využívají soubor motorů a koleček a umí se pohybovat i v přímkách a kolmicích.

Spojení silných

Na platformě myFABER® WES/WCS jsme schopni integrovat roboty různých technologií a výrobců. Do výškových skladů s paletami můžeme integrovat vysokozdvižné autonomní roboty, kteří zespod provádějí obousměrnou vertikální manipulaci palet mezi příslušnou paletovou lokací a přízemím. V dolní části pak s paletami vodorovně manipuluji „malí“ nízcí roboti se zdvihem jen několik centimetrů. Díky jejich kombinaci jsme schopni zvýšit rychlost a počet manipulovaných palet za hodinu a také výrazně snížit cenu celého řešení.

Tady je robotovo

Další příležitost pro inovace v oblasti manipulace s paletami představuje nasazení plně autonomního paletového skladu. Shuttle robot se pohybuje 3D a je schopen horizontální manipulace s paletami všemi směry. A to jak pohybem v příslušných uličkách, tak i vjezdem do daných logistických pozic. Shuttle vozík samozřejmě zajišťuje i přizvednutí a položení palety a je také schopen vjet do výtahu, který odděleně zajišťuje pohyb vertikální, a pracovat v jiném patře. Díky instalaci více takových robotů a výtahů lze pohyb palet v příslušné vybudované konstrukci paletového skladu plně automatizovat, například doplněním vstupního a výstupního dopravníku pro palety.

Veškerý pohyb v unifikované buňce skladového prostoru je tak automatizovaný. Toto řešení také umožňuje kombinovat prvky takzvaného stohovacího skladování, kdy jsou v určitém patře a uličce jednotlivé palety skladovány přímo za sebou bez dodatečné uličky. A tak je možné dosáhnout ještě vyšší hustoty skladování na m3, pokud nepotřebujeme mít každou skladovanou paletu rychle dostupnou. To vše lze kombinovat jak na úrovní patra, tak i jednotlivé uličky. A docílit tak vysoké hustoty i požadovaného výkonu celého systému.

Návrh automatizovaného skladu vychází z požadavku zákazníka na počet paletových pozic a jeho představy o maximálním hodinovém a denním paletovém výkonu. Řešení umožňuje maximálně využít výšku skladu a postupně jej rozšiřovat v případě budoucího rozvoje nebo zvýšeného požadavku na výkon.

Kus od kusu

Skladová logistika není jen o skladování a expedici palet. Mnoho zboží a sortimentu je nutné skladovat v menších baleních nebo kusech. Při tradičním způsobu skladování a expedice skladník prochází skladem a vyskladňuje jednotlivý sortiment v požadovaném množví. Moderní technologie tento koncept mění tak, že robotizované systémy vyvážejí sortiment ke skladníkovi. Využívá se přitom mobilních regálů nebo robotů, kteří manipulují s kartony nebo plastovými přepravkami např. typu KLT. Díky této koncepci lze opět řádově zahustit skladový prostor a zvýšit skladový výkon o stovky procent.

Jednota v rozmanitosti

Jak jsme měli možnost si v posledních měsících ověřit na realizovaných projektech, klíčová je především schopnost integrovat jednotlivé robotizované technologie s požadavky na logistické operace, které jsou dnes koncentrovány a zpracovávány v moderních ERP systémech nebo pokročilých WMS. Ovšem nejedná se jen o integraci dat a softwaru, ale také doplnění robotizovaných technologií o prvky, které z nich vytvoří funkční a výkonné celky. Takovými prvky jsou jak tradiční pásové dopravníky, křižovatky a separační komponenty, tak balicí linky a stroje na výrobu obalů nebo jejich kompletaci. Tam, kde je do procesů zapojena lidská obsluha, se osvědčují pro usnadnění práce technologie s využitím světla, jako například pick to light, laserová ukazovátka či prosvětlení expedičních pozic světlem. Další benefity přináší například čtečky čárového kódu integrované do rukavic nebo nasazené na prst či technologie hlasového ovládání. Díky významným investicím v minulém období je KVADOS dobře připraven zapojit tyto technologie do ucelených řešení.

Kontaktujte nás